דף הבית
אפס מכירות, 100% ייעוץ
לתאום פגישת ייעוץ
1599-500-570
בי. פור יועצי פרישה בע''מ פרישה
 
תכנון מס
 
 
מחשבונים
טפסים
מצגות
פיצויי פיטורים
פיטורין והתפטרות
סרטונים
כתבות
מאמרים
טופס 161
קיבוע זכויות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים

תאום דמי ביטוח לאומי או החזר דמי ביטוח לאומי

לקבל החזר או לבצע תאום - זה לא בהכרח רק מול מס הכנסה, ייתכן ויש לבצע תאום גם לעניין דמי ביטוח לאומי ומס בריאות, או אתם זכאים להחזר דמי ביטוח ששילמתם ביתר...

                         
 
מקבל פנסיה מוקדמת הממשיך לעבוד כשכיר (או מקבל פנסיה מוקדמת משני משלמי פנסיה ויותר) - תיאום דמי ביטוח
 

ככלל, אם מקבל הפנסיה ממשיך לעבוד כשכיר, הגוף המשלם את הפנסיה, נדרש לנכות במקור מההכנסה מפנסיה, דמי ביטוח לאומי ומס בריאות בשיעור מלא, אלא אם מסר מקבל הפנסיה לגוף המשלם את הפנסיה אישור מהמוסד לביטוח לאומי על ניכוי בשיעור שונה.
 
ואולם, מי שהכנסתו אצל המעסיק העיקרי או אצל משלם הפנסיה העיקרי נמוכה מ- 60% מהשכר הממוצע במשק זכאי מקבל הפנסיה לביצוע תיאום דמי הביטוח הלאומי עבור השיעור המופחת מבלי לפנות למוסד לביטוח לאומי לצורך ביצוע תיאום אלא באמצעות הגשת טופס "הצהרה על הכנסה אצל המעסיק העיקרי" (בל/644) למעסיק ולמשלם הפנסיה, כך יתקבל אישור אוטומטי לתיאום.

הביטוח הלאומי ייתן אישור למקבל הפנסיה על ניכוי בשיעור שונה במקרים האלה:
 • הכנסת העובד אצל המעסיק העיקרי נמוכה מ- 5,678 ₪ לחודש נכון לינואר 2016 (שווה ערך ל- 60% מהשכר הממוצע במשק).
 • הכנסתו הכוללת הן מעבודה כשכיר והן מפנסיה בסך הכל עולה על מקסימום ההכנסה (ההכנסה המירבית לתשלום דמי ביטוח) - 43,240 ש"ח לחודש נכון לינואר 2016.
 
מקבלי פנסיה העונים על אחד מהתנאים האלה, שלא מסרו למשלם הפנסיה אישור על ניכוי בשיעור שונה ו/או לא הגישו טופס "הצהרה על הכנסה אצל המעסיק העיקרי" (בל/644) לתיאום אוטומטי, ומהפנסיה שלהם נוכו דמי ביטוח עודפים, זכאים להחזר דמי הביטוח, ועליהם להגיש למוסד לביטוח לאומי בקשה להחזר ובקשה לתיאום דמי ביטוח.
  
הגשת בקשה לתיאום דמי ביטוח
 
כדי לקבל מהמוסד לביטוח לאומי אישור על תיאום דמי ביטוח, עליך לשלוח מכתב בקשה או תיאום דמי ביטוח לאומי - טופס בקשה אל המוסד לביטוח לאומי, מוקד תיאום דמי ביטוח, שד' וייצמן 13, ירושלים 91009, ולצרף למכתב את תלושי השכר מכל אחד ממעסיקיך וממשלם הפנסיה. האישור מהמוסד לביטוח לאומי יישלח אליך לכתובת מגוריך. 
 
 
תיאום דמי ביטוח לאומי באמצעות האינטרנט !
 
ניתן לבצע תיאום דמי ביטוח דרך האתר של המוסד לביטוח לאומי. למי זה מתאים ?
 
עובד או מקבל פנסיה מוקדמת המקבל שכר או פנסיה מוקדמת ממספר מקומות יכול להפיק אישור אותו יגיש למעסיק המשני או למשלם הפנסיה. על פי אישור זה ינכה לו המעסיק המשני או משלם הפנסיה דמי ביטוח מופחתים בהתאם לסכום האישור. השירות באינטרנט דרך האתר של המוסד לביטוח לאומי נועד להפקת אישור על ניכוי דמי ביטוח בשיעור מופחת לעובד שכיר או למקבל פנסיה מגיל 18 עד גיל פרישה, שהוא אחד מאלה:
 • עובד שכיר אצל כמה מעסיקים, ששכרו אצל המעסיק העיקרי נמוך מההכנסה לחישוב שיעור מופחת.
 • עובד שכיר ומקבל פנסיה מוקדמת, ששכרו אצל המעסיק העיקרי נמוך מההכנסה לחישוב שיעור מופחת.
 • מקבל פנסיה מוקדמת מכמה משלמי פנסיה, שסכום הפנסיה העיקרית נמוך מההכנסה לחישוב שיעור מופחת.
 
חריגים: האישור אינו מיועד למי שמקבל קצבה מהמוסד לביטוח לאומי, לבעל שליטה בחברה או לחייל. לא יופק אישור למי שהכנסתו ברוטו ממקום העבודה העיקרי או מהפנסיה העיקרית הוא בסכום של ההכנסה לחישוב שיעור מופחת ויותר.
 
הערה: אם הכנסותיך ממקומות העבודה או מהפנסיה המוקדמת עולות על הכנסה מרבית לתשלום דמי ביטוח, אתה עשוי להיות זכאי לפטור מתשלום דמי ביטוח על חלק מהכנסותיך. לקבלת האישור על הפטור, עליך לשלוח טופס בקשה לאישור תיאום דמי ביטוח, בצרוף טופסי 100 מכל המעסיקים אל המוסד לביטוח לאומי, אגף גביה ממעסיקים, שד' ויצמן 13 ירושלים 91909.
 
 
הגשת בקשה להחזר דמי ביטוח
 
כדי לקבל מהמוסד לביטוח לאומי הפרשים במידה ומגיעים לך, עליך לכתוב מכתב בקשה או החזר דמי ביטוח לאומי - טופס בקשה אל תחום גבייה ממעסיקים בסניף הקרוב למקום מגוריך ולצרף תלושי שכר ופנסיה של החודשים שבעבורם אתה מבקש את ההחזר, וכן המחאה מבוטלת או אישור מהבנק על פרטי חשבונך, שאליו יועבר ההחזר.
 
החזר דמי ביטוח לאומי באמצעות האינטרנט !
 
ניתן לבצע החזר דמי ביטוח דרך האתר של המוסד לביטוח לאומי. למי זה מתאים ?
 
השירות נועד לביצוע חישוב להחזר דמי ביטוח, על פי טופס 126, לעובד או מקבל פנסיה מוקדמת מגיל 18 עד גיל פרישה, שהוא אחד מאלה :
 
 • עובד שכיר אצל כמה מעסיקים, ששכרו אצל המעסיק העיקרי נמוך מההכנסה לחישוב שיעור מופחת.
 • עובד שכיר ומקבל פנסיה מוקדמת, ששכרו אצל המעסיק העיקרי נמוך מההכנסה לחישוב שיעור מופחת.
 • מקבל פנסיה מוקדמת מכמה משלמי פנסיה, שסכום הפנסיה העיקרית נמוך מההכנסה לחישוב שיעור מופחת.
 
החישוב מתבצע ביוזמת העובד או מקבל הפנסיה באמצעות האינטרנט בלבד, ובתנאי:
 
 • שבמועד הזמנת החישוב קיימים במוסד לביטוח לאומי נתוני שכר וניכויים שהתקבלו מכל המעסיקים באמצעות טופס 126.
 • העובד או מקבל הפנסיה ציין בבקשת ההחזר את פרטי חשבון הבנק המתנהל על שמו.
 
ניתן להזמין חישוב החזר עד 7 שנים אחורה בתנאים שלעיל, למעט חישוב עבור שנה נוכחית או שנה קודמת שטרם התקבל עבורן טופס 126 מאת המעסיקים או משלמי הפנסיה.
 
במערכת זו יקבל העובד או מקבל הפנסיה משוב מידי ואם ימצא זכאי להחזר יוצג בפניו סכום ההחזר.
 
הודעה מפורטת תשלח אל כתובת המגורים של העובד או מקבל הפנסיה. כדי למנוע את הצורך לביצוע החזר על ניכוי יתר של דמי ביטוח בעתיד, על העובד או מקבל הפנסיה להפיק אישור עתידי לתיאום דמי ביטוח. (ראה למעלה התייחסות לתיאום דמי ביטוח לאומי). 
 
להלן קישור לעמוד הרלבנטי באתר המוסד לביטוח לאומי - בקשת החזר דמי ביטוח
 
מקבלי פנסיה מוקדמת מצה"ל
 
מקבלי פנסיה מוקדמת ממופ"ת (מת"ש לשעבר) שעובדים גם כשכירים יפנו למנהל הגמלאות במופ"ת לבצע תיאום דמי ביטוח. המוסד לביטוח לאומי הסמיך את מופ"ת לבצע תיאום דמי ביטוח למי שמקבל פנסיה מוקדמת מצה"ל. ראה פירוט כל הכללים במצגת פרישה מצה"ל באתר פרישה.
                         
 
מקבל פנסיה מוקדמת הממשיך לעבוד כשכיר (או מקבל פנסיה מוקדמת משני משלמי פנסיה ויותר) - תיאום דמי ביטוח
 

ככלל, אם מקבל הפנסיה ממשיך לעבוד כשכיר, הגוף המשלם את הפנסיה, נדרש לנכות במקור מההכנסה מפנסיה, דמי ביטוח לאומי ומס בריאות בשיעור מלא, אלא אם מסר מקבל הפנסיה לגוף המשלם את הפנסיה אישור מהמוסד לביטוח לאומי על ניכוי בשיעור שונה.
 
ואולם, מי שהכנסתו אצל המעסיק העיקרי או אצל משלם הפנסיה העיקרי נמוכה מ- 60% מהשכר הממוצע במשק זכאי מקבל הפנסיה לביצוע תיאום דמי הביטוח הלאומי עבור השיעור המופחת מבלי לפנות למוסד לביטוח לאומי לצורך ביצוע תיאום אלא באמצעות הגשת טופס "הצהרה על הכנסה אצל המעסיק העיקרי" (בל/644) למעסיק ולמשלם הפנסיה, כך יתקבל אישור אוטומטי לתיאום.

הביטוח הלאומי ייתן אישור למקבל הפנסיה על ניכוי בשיעור שונה במקרים האלה:
 • הכנסת העובד אצל המעסיק העיקרי נמוכה מ- 5,678 ₪ לחודש נכון לינואר 2016 (שווה ערך ל- 60% מהשכר הממוצע במשק).
 • הכנסתו הכוללת הן מעבודה כשכיר והן מפנסיה בסך הכל עולה על מקסימום ההכנסה (ההכנסה המירבית לתשלום דמי ביטוח) - 43,240 ש"ח לחודש נכון לינואר 2016.
 
מקבלי פנסיה העונים על אחד מהתנאים האלה, שלא מסרו למשלם הפנסיה אישור על ניכוי בשיעור שונה ו/או לא הגישו טופס "הצהרה על הכנסה אצל המעסיק העיקרי" (בל/644) לתיאום אוטומטי, ומהפנסיה שלהם נוכו דמי ביטוח עודפים, זכאים להחזר דמי הביטוח, ועליהם להגיש למוסד לביטוח לאומי בקשה להחזר ובקשה לתיאום דמי ביטוח.
  
הגשת בקשה לתיאום דמי ביטוח
 
כדי לקבל מהמוסד לביטוח לאומי אישור על תיאום דמי ביטוח, עליך לשלוח מכתב בקשה או תיאום דמי ביטוח לאומי - טופס בקשה אל המוסד לביטוח לאומי, מוקד תיאום דמי ביטוח, שד' וייצמן 13, ירושלים 91009, ולצרף למכתב את תלושי השכר מכל אחד ממעסיקיך וממשלם הפנסיה. האישור מהמוסד לביטוח לאומי יישלח אליך לכתובת מגוריך. 
 
 
תיאום דמי ביטוח לאומי באמצעות האינטרנט !
 
ניתן לבצע תיאום דמי ביטוח דרך האתר של המוסד לביטוח לאומי. למי זה מתאים ?
 
עובד או מקבל פנסיה מוקדמת המקבל שכר או פנסיה מוקדמת ממספר מקומות יכול להפיק אישור אותו יגיש למעסיק המשני או למשלם הפנסיה. על פי אישור זה ינכה לו המעסיק המשני או משלם הפנסיה דמי ביטוח מופחתים בהתאם לסכום האישור. השירות באינטרנט דרך האתר של המוסד לביטוח לאומי נועד להפקת אישור על ניכוי דמי ביטוח בשיעור מופחת לעובד שכיר או למקבל פנסיה מגיל 18 עד גיל פרישה, שהוא אחד מאלה:
 • עובד שכיר אצל כמה מעסיקים, ששכרו אצל המעסיק העיקרי נמוך מההכנסה לחישוב שיעור מופחת.
 • עובד שכיר ומקבל פנסיה מוקדמת, ששכרו אצל המעסיק העיקרי נמוך מההכנסה לחישוב שיעור מופחת.
 • מקבל פנסיה מוקדמת מכמה משלמי פנסיה, שסכום הפנסיה העיקרית נמוך מההכנסה לחישוב שיעור מופחת.
 
חריגים: האישור אינו מיועד למי שמקבל קצבה מהמוסד לביטוח לאומי, לבעל שליטה בחברה או לחייל. לא יופק אישור למי שהכנסתו ברוטו ממקום העבודה העיקרי או מהפנסיה העיקרית הוא בסכום של ההכנסה לחישוב שיעור מופחת ויותר.
 
הערה: אם הכנסותיך ממקומות העבודה או מהפנסיה המוקדמת עולות על הכנסה מרבית לתשלום דמי ביטוח, אתה עשוי להיות זכאי לפטור מתשלום דמי ביטוח על חלק מהכנסותיך. לקבלת האישור על הפטור, עליך לשלוח טופס בקשה לאישור תיאום דמי ביטוח, בצרוף טופסי 100 מכל המעסיקים אל המוסד לביטוח לאומי, אגף גביה ממעסיקים, שד' ויצמן 13 ירושלים 91909.
 
 
הגשת בקשה להחזר דמי ביטוח
 
כדי לקבל מהמוסד לביטוח לאומי הפרשים במידה ומגיעים לך, עליך לכתוב מכתב בקשה או החזר דמי ביטוח לאומי - טופס בקשה אל תחום גבייה ממעסיקים בסניף הקרוב למקום מגוריך ולצרף תלושי שכר ופנסיה של החודשים שבעבורם אתה מבקש את ההחזר, וכן המחאה מבוטלת או אישור מהבנק על פרטי חשבונך, שאליו יועבר ההחזר.
 
החזר דמי ביטוח לאומי באמצעות האינטרנט !
 
ניתן לבצע החזר דמי ביטוח דרך האתר של המוסד לביטוח לאומי. למי זה מתאים ?
 
השירות נועד לביצוע חישוב להחזר דמי ביטוח, על פי טופס 126, לעובד או מקבל פנסיה מוקדמת מגיל 18 עד גיל פרישה, שהוא אחד מאלה :
 
 • עובד שכיר אצל כמה מעסיקים, ששכרו אצל המעסיק העיקרי נמוך מההכנסה לחישוב שיעור מופחת.
 • עובד שכיר ומקבל פנסיה מוקדמת, ששכרו אצל המעסיק העיקרי נמוך מההכנסה לחישוב שיעור מופחת.
 • מקבל פנסיה מוקדמת מכמה משלמי פנסיה, שסכום הפנסיה העיקרית נמוך מההכנסה לחישוב שיעור מופחת.
 
החישוב מתבצע ביוזמת העובד או מקבל הפנסיה באמצעות האינטרנט בלבד, ובתנאי:
 
 • שבמועד הזמנת החישוב קיימים במוסד לביטוח לאומי נתוני שכר וניכויים שהתקבלו מכל המעסיקים באמצעות טופס 126.
 • העובד או מקבל הפנסיה ציין בבקשת ההחזר את פרטי חשבון הבנק המתנהל על שמו.
 
ניתן להזמין חישוב החזר עד 7 שנים אחורה בתנאים שלעיל, למעט חישוב עבור שנה נוכחית או שנה קודמת שטרם התקבל עבורן טופס 126 מאת המעסיקים או משלמי הפנסיה.
 
במערכת זו יקבל העובד או מקבל הפנסיה משוב מידי ואם ימצא זכאי להחזר יוצג בפניו סכום ההחזר.
 
הודעה מפורטת תשלח אל כתובת המגורים של העובד או מקבל הפנסיה. כדי למנוע את הצורך לביצוע החזר על ניכוי יתר של דמי ביטוח בעתיד, על העובד או מקבל הפנסיה להפיק אישור עתידי לתיאום דמי ביטוח. (ראה למעלה התייחסות לתיאום דמי ביטוח לאומי). 
 
להלן קישור לעמוד הרלבנטי באתר המוסד לביטוח לאומי - בקשת החזר דמי ביטוח
 
מקבלי פנסיה מוקדמת מצה"ל
 
מקבלי פנסיה מוקדמת ממופ"ת (מת"ש לשעבר) שעובדים גם כשכירים יפנו למנהל הגמלאות במופ"ת לבצע תיאום דמי ביטוח. המוסד לביטוח לאומי הסמיך את מופ"ת לבצע תיאום דמי ביטוח למי שמקבל פנסיה מוקדמת מצה"ל. ראה פירוט כל הכללים במצגת פרישה מצה"ל באתר פרישה.
 
 
פטור מתשלום דמי ביטוח - סעיף 351 לחוק הביטוח הלאומי
 
 
הכנסה מפנסיה מוקדמת - סעיף 345ב לחוק הביטוח הלאומי
  דף קודם  
 
הדפס את המאמר Bookmark and Share
טופס 161
מחשבונים
טפסים
מצגות
פיצויי פיטורין
פיטורין והתפטרות
מאמרים
כתבות
טופס 161
קיבוע זכויות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים
תכנון פרישה
תכנון מס
תכנון כלכלי
טופס 161
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook +Google
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook +Google
© כל הזכויות שמורות לבי. פור יועצי פרישה בע"מ.