דף הבית קצת עלינו צור קשר
יום חמישי 26 נובמבר 2015
פרישה פרישה
תכנון כלכלי פיטורין סימולטור מס
 
מצגות
והרצאות
פורום מחשבונים
תהליך ייעוץ לפרישה או עזיבת מקום עבודה
פרישה בטלויזיה
פרישה מצה"ל
פרישה בעיתונים
תוכנית כלכלית לתקופת הפרישה
את/ה נמצא/ת ב: דף הביתפיצויי פיטוריםטופס 161 - כל המידע

טופס 161, טופס 161א, הודעה על פרישה מעבודה

מילוי טופס 161

 1. ניתן להוריד את הטפסים החדשים מאתרנו, להלן הקישור:  טופס 161
 2. חובה על המעביד למסור לעובד הפורש העתק מלא של טופס 161 , בפרישה עקב מוות – יימסר ההעתק לשאירים או לבא כוחם החוקי.
 3. כאשר מספר המשלמים הנוספים (מלבד המעביד) גדול מאחד – יש להפנות את העובד לפקיד השומה לביצוע תאום מס.
 4. בכל עזיבה חייבים גם המעביד וגם העובד למלא ולהעביר טופס 161 למס הכנסה לידי פקיד השומה המתאים. ללא מילוי טופס 161א (הודעת עובד עקב פרישה מעבודה) לא יוכל הפורש לזכות בפטור על מענקי הפרישה ו/או כספי הפיצויים ו/או הקצבה, במקרה של פריסת מס יש למלא טופס 116ג (בקשה לפריסה על פי סעיף 8(ג) לפקודת מס הכנסה).
 5. קופות המשלמות פיצויים או קצבה לא ימלאו טופס 161.
 6. הטופס המקורי יועבר ישירות לפקיד השומה, המעביד יכול להעביר העתק מטופס 161 לגוף המשלם הנוסף.
 7. לא ניתן לתקן טופס 161 שנשלח לפקיד השומה  אלא רק בדרך של הכנת טופס 161 חדש תוך כדי ציון על גבי הטופס החדש – "טופס מתקן".
 8. יש לצרף לטופס 161,  3  תלושי משכורת אחרונים.
 9. הסכום ששולם או נצבר ליום הפרישה – יש לשים לב לציין את ערך פדיון הפוליסה בעת הסבתה, כולל הרווחים. (ערך פדיון פיצויים למס)
 10. על פי הוראות מס הכנסה יש לצרף פירוט של הקופה או חברת הביטוח לפי נוסחת החישוב שאושרה להן.
 11. סוג המשלם –  יש לשים לב למילוי הקוד המייצג את סוג המשלם לפי הטבלה המופיעה בגב טופס 161.
 12. סוג התשלום – יש לשים לב למילוי הקוד המייצג את סוג התשלום לפי הטבלה המופיעה בגב טופס 161.
 13. צירוף נספחים – אם יש מספר קופות / פוליסות ביטוח יש למלא שורה נפרדת לכל קופה ו/או פוליסת ביטוח, אם אין די שורות – יש לצרף נספח.
 14. ראו עדכון מיום 9 ביולי 2008 - הודעת רשות המסים - טופס 161 - הנחיות לחישוב המס על ידי המעסיק
 15. ראו חוזר מס הכנסה - חוזר מס הכנסה מס' 04/2006 - משפטית / שומה מיום 8/11/2006 העוסק בטופס 161.
   
דף קודם דף קודם הדפס את המאמר Bookmark and Share
 
תכנון
מס
קרא עוד...
תכנון
כלכלי
קרא עוד...
פיטורין
והתפטרות
קרא עוד...
 
   
 

 ו ו פיצויי פיטורים ו פנסיה ו פיטורים ו טופס 161ד ו תכנון פרישה ו  B4 פרישה ו רצף פיצויים ו רצף קצבה ו יועץ פרישה ו אתר הפרישה הישראלי  ו קיבוע זכויות ו פרישה ו

 
 
© כל הזכויות שמורות לבי. פור יועצי פרישה בע"מ.
חזור למעלה
תקנון | דף הבית | קצת עלינו | צור קשר